მთავარი
Online სისტემები
ვებმეილი

სამეცნიერო კვლევითი სამსახური

საქართველოს უნივერსიტეტის პრორექტორი სამეცნიერო დარგში

სამეცნიერო კვლევით სამსახურს ექვემდებარება:

სამეცნიერო კვლევითი სამსახურის საქმიანობის სფერო:

სამეცნიერო კვლევითი სამსახური სამეცნიერო დარგში უძღვება უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვლევით პროცესს, რომელშიც ჩართული არიან უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები და სადოქტორო, სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტები;

სამეცნიერო კვლევითი სამსახური წარმართავს

წარმართავს:

ამტკიცებს:

ისმენს და იბარებს:

  • საქართველოს უნივერსიტეტის სხვადასხვა სკოლების და კვლევითი ცენტრების ყოველწლიურ სამეცნიერო ანგარიშებს.

ნიშნავს:

  • სამეცნიერო- კვლევითი დეპარტამენტის უფროსს და მისი მეშვეობით, ხელმძღვანელობს მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა სემინარებს, მათ კვლევით მუშობას და საუნივერსიტეტო მოდულების (4 მოდული) შესრულება- ჩაბარებას;

ტელ.: 2 55 22 22

"საქართველოს უნივერსიტეტი"
© 2005- . ყველა უფლება დაცულია
საიტის შექმნის თარიღი: 19.01.2006
ბოლო განახლების თარიღი:
best tracker