მოსწავლეების სკოლაში მიღების  პროცედურას წარმართავს სასწავლო პროცესის მენეჯერი და იურისტი.

მსურველები მიღებისას გადიან შემდეგ ეტაპებს:

სკოლაში საჭირო საბუთების  შემოტანა ან გადმოგზავნა მეილზე - ugschool.reg@gmail.com;  T: 555 09 91 91

სკოლასთან ხელშეკრულების/კონტრაქტის გაფორმება- Gvantsamaniaa@gmail.com ; T: 577 977 027


საბუთების ჩამონათვალი:

 I კლასი

1) განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე;

2) მოსწავლის დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

3) მშობელთა პირადობის მოწმობის ასლი;

4) ჯანმრთელობის ცნობა;

5)    4 ფოტოსურათი დისკთან ერთად

 

 

 მობილობის მსურველთათვის:

1) განცხადება დირექტორის სახელზე;

2) გასაუბრება მოსწავლესთან;

 

 

დედმამიშვილის ერთად დარეგისტრირების შემთხვევაში მოქმედებს 10-10% ფასდაკლება. მესამე ბავშვზე კი - 15% ფასდაკლება.

საბანკო რეკვიზიტები: 

მიმღები ბანკი - სს "ბაზისბანკი" 0103. თბილისი. ქ. წამებულის გამზ.1

ბანკის კოდი - CBASGE22

მიმღების დასახელება ა/ა შპს "იუჯი სკოლა"

IBAN GE34BS0000000022136600

დაინტერესებული მშობლებისთვის  სკოლა ორგანიზებას უწევს ინდივიდუალურ საინფორმაციო შეხვედრებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ადმინისტრაციას: 591 99 29 21

ფაილები

სარეგისტრაციო-ფორმა-1.docx
Application-form-1 (1).docx
შპს იუჯი სკოლის
დირექტორს ქ-ნ მანანა სანაძეს

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

გთხოვთ, თქვენდამი დაქვემდებარებული სკოლის კლასში ჩარიცხოთ ჩემი შვილი: პ.ნ.
დაბადების თარიღი მოქალაქეობა
საცხოვრებელი მისამართი , მოსწავლის პირადი ტელეფონი E-Mail
დედა პ.ნ.
მისამართი: , E-Mail , ტელ.ნომერი:
მამა: პ.ნ.
მისამართი: ,E-Mail , ტელ.ნომერი:
თარიღი: 2021-07-27
განმცხადებელი:

სხვა საკონტაქტო ინფორმაცია
სხვა საკონტაქტო პირი
დედა:
მამა:იუჯი სკოლა
კემბრიჯის რეგისტრირებული
საერთაშორისო სკოლა

ჩვენი სოციალური ქსელი
კონტაქტი
მისამართი: თბილისი, 0160, კოსტავას 77ა.
ტელ: 2 44 30 30, 591 99 29 21;
მეილი: ugschool@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები