ძვირფასო მშობლებო და ბავშვებო, მოგესალმებით!

მადლობას გიხდით ჩვენი სკოლის დაინტერესების გამო.

თუკი გვკითხავთ, რატომ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი იუჯი სკოლაზე, ჩვენ გიპასუხებთ, რომ  ამ სკოლაში თქვენი ბავშვების წარმატებული აკადემიური და პიროვნული განვითარებისთვის ყველანაირი რესურსი არსებობს: საერთაშორისო ატესტატი- ჩვენი სკოლა კემბრიჯის შეფასებისა და გამოცდების ცენტრთან ერთად ადგილზე ატარებს ბრიტანულ ეროვნულ გამოცდებს და მოსწავლეებს ბრიტანული და ქართული ატესტატის აღების საშუალეაბს აძლევს; გაძლიერებული სწავლება ფიზიკასა და მათემატიკაში ( რობოტექნიკა და პროგრამირება); ჩვენი მოსწავლეები მონაწილეობას იღებენ საერთაშორისო ტურნირებზე; შემეცნებითი ტურები საზღვარგარეთ; მაღალკვალიფიციური გუნდი (როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი პედაგოგები); უახლესი, ევროპული სტანდარტების შენობა და ინფრასტრუქტურა; კეთებით სწავლება“Learning by doing“ - სწავლების უახლესი მეთოდი, რომელიც დანერგილია მსოფლიოში წარმატებულ საერთაშორისო სკოლებში.; ყველაფერი ერთ სივრცეში- სკოლაში ფუქციონირებს შემეცნებითი, გასართობი, თერაპიული წრეები, საკვირაო სკოლა, სპორტული სკოლა; შემოქმედებითი კლუბები; საქართველოს უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის ჩართულობა.UG ერთადერთია საქართველოში, რომელიც განათლების სრულ სპექტრს გთავაზობთ ; UG ბაღი, UG  სკოლა, საქართველოს უნივერსიტეტი / The University Of Georgia

ყო­ვე­ლი­ვე ეს UG სკო­ლის კონ­ცეფ­ცი­ის სხვა­დას­ხვა ას­პექ­ტე­ბია, ერ­თი­ა­ნო­ბა­ში კი გან­სა­ზღვრავს რო­გორც სკო­ლის პე­რი­ოდ­ში, ისე მისი დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ მოს­წავ­ლის მო­ქა­ლა­ქე­ობ­რივ თუ პრო­ფე­სი­ულ წარ­მა­ტე­ბას, რო­მე­ლიც მთლი­ა­ნად ეფუძ­ნე­ბა 21-ე სა­უ­კუ­ნის ლი­ბე­რა­ლურ და დე­მოკ­რა­ტი­ულ ღი­რე­ბუ­ლე­ბებ­ზე აღ­მო­ცე­ნე­ბულ სა­მო­ქა­ლა­ქო ცნო­ბი­ე­რე­ბას.

თუ თქვენ გადაწყვეტთ ჩვენს სკოლაში დარეგისტრირებას,  გჯეროდეთ,რომ თქვენ მიიღებთ უფრო მეტს, ვიდრე ამას ელოდით. სკოლა თქვენს შვილებს  საკუთარ თავში აღმოაჩენინებს იმაზე მეტ რესურსს, ვიდრე ეს ადრე წარმოედგინათ!

 

მანანა სანაძე,

 

UG სკოლის დირექტორი

 

 
იუჯი სკოლა
კემბრიჯის რეგისტრირებული
საერთაშორისო სკოლა

ჩვენი სოციალური ქსელი
კონტაქტი
მისამართი: თბილისი, 0160, კოსტავას 77ა.
ტელ:+995 32 244 30 30;
მეილი: ugschool@ug.edu.ge ; admissionugschool@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები