მოსწავლეები
აკადემიური კალენდარი
დღის რეჟიმი
ფორმა
კვება
გახანგრძლივებული
ონლაინ სწავლება
რემედიაცია/ტუტორიუმი
სპეც-მასწავლებელი/ინკლუზიური განათლება
კათედრები
წლის ჟურნალი
კლუბები
ბიბლიოთეკა
პედიატრი
ფსიქოლოგი
უსაფრთხოება
ტრანსპორტიიუჯი სკოლა
კემბრიჯის რეგისტრირებული
საერთაშორისო სკოლა

ჩვენი სოციალური ქსელი
კონტაქტი
მისამართი: თბილისი, 0160, კოსტავას 77ა.
ტელ: 2 44 30 30, 591 99 29 21;
მეილი: ugschool@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები